АЕРОФЍЛТЪР

АЕРОФЍЛТЪР м. Спец. Филтър във вид на резервоар, приспособен за прочистване на вода чрез аерация, чрез въздух.

Списък на думите по буква