АЕРОФЍТИ

АЕРОФЍТИ мн. Бот. Растения като мъхове, лишеи, водорасли и някои висши растения, които получават хранителни вещества от атмосферата,

Списък на думите по буква