АЕРОШОКОЛА̀Д

АЕРОШОКОЛА̀Д м. Млечен шоколад с шуплеста неплътна вътрешност.

Списък на думите по буква