АЖДЀР

АЖДЀР м. Простонар. 1. Змей, хала. В града ни няма вода, а тъдява има; но тук има един аджер, всеки ден по един човек гълта, курбан. Нар. прик., Христом. КМ II, 184. В пещерата се виеха сребърни мъхове, / а отпред, на устата ѝ сиви, / два аджеря със огнени гриви. А. Разцветников, Ст, 89.

2. Прен. Силен човек, юнак (Н. Геров, РБЯд).

3. Прен. Бърз, буен кон (Ст. Младенов, БТР).

— От перс. през тур. acder.

Списък на думите по буква