АЖДРАХА̀Н

АЖДРАХА̀Н м. Простонар. Кон, силен и бърз като змей, като хала. Габара шибна с пръчка коня си и нетърпеливият аждрахан изпръхтя с ноздри. Ив. Кирилов, Съч. II, 25. Силно момче е Спас! Като аждрахан е силно. Камък да хване, вода ще пусне. .. Д. Немиров, Б, 102.

— От перс. през тур. acder.

Списък на думите по буква