АЖИОТА̀Ж

АЖИОТА̀Ж ж. Банк. 1. Спекулативна борсова сделка за изкуствено повишаване или понижаване на курса на ценни книжа.

2. Размяна на монети с ценни книжа.

— Фр. agiotage.

Списък на думите по буква