АЖУ̀Р

АЖУ̀Р1. м. Вид бродерия на дупчици с извадени нишки от тъканта. Бродерията на Средните векове била в тясна връзка с византийската — .. след XIII в. се превърнала в обикновен занаят. Основали се много занаятчийски съюзи, наречени гилдии, .. Там също започнали и бялата бродерия, пълнена или с нищени конци на ажур. Т. Димитрова и др., ИО, 78. Покривка с ажури.

— Фр. ajour.

АЖУ̀Р

АЖУ̀Р2 нареч. 1. Търг. До определения ден редовно (вписано в сметководните книги за прихода и разхода).

2. Като прил. Обикн. с гл. съм. Редовен, коректен, изправен. Нека добавим, че за по-големи икономии Венко вършеше и счетоводната работа. И пак тъй: винаги почтен, винаги готов, винаги ажур, .. : книгите заведени, трудодните изчислени. К. Калчев, УЧС, 9. В работата си е винаги ажур.

— Фр. à jour ’до определения ден; в ред, в изправност’.

Списък на думите по буква