АЖУСТА̀Ж

АЖУСТА̀Ж м. Техн. 1. Операция за прецизно оформяне размерите на някакво изделие или детайл, за да прилепне добре към друг, други.

2. Участък от валцовъчен цех, в който се извършва сортирането и подготовката на валцувани метални изделия за експедиция.

— Фр. ajustage ’прецизиране, изравняване на нещо’.

Списък на думите по буква