А̀З

А̀З вин. мѐне, и (съкр.) мѐн, (крат.) ме, (удв.) мѐне ме, дат. мѐне, (съкр.) мѐн (крат.) ми, (удв.) мѐне ми, лич. местоим. (1 л. ед.). 1. Употребява се от лицето, което говори, за да означи себе си. Аз зная, майко, мил съм ти, / че може млад да загина. Хр. Ботев, Съч., 1959, 5. Аз искам да те помня все така: / бездомна, безнадеждна и унила. Д. Дебелянов, Ст, 1936, 70. Черней, горо, черней, сестро, / двама да чернейем — / ти за листе, горо сестро, / аз за мойта младост. Нар. пес., СбНУ XLVI, 30. На вас е весело, драго, ами я мене питайте какво ми е? Ил. Блъсков, С, 9. Покани и мен да му бъда гост. Св. Минков, ПК, 4. Тя ме иска, аз по нея / мир не зная, луд лудея. П. К. Яворов, Съч. I, 36. — Мене ме гони потеря. .. Й. Йовков, СЛ, 53. — Но ти кажи ми, дядо, къде да заровим тия два трупа. Ив. Вазов, Съч. XXII, 24. Я надуй дядо кавала, / след теб да викна — запея / песни юнашки, хайдушки, / .. / Ах, че мен дядо додея / любовни песни да слушам. Хр. Ботев, Съч., 19501 31. Мене ми беше много радостно, че беше дошла и тя .. у нас. Д. Талев, СК, 75.

2. Със знач. на същ. ср. Собствената личност. Търсим родни души — все по-чужди един на друг. И изчезва гордото аз с безформени следи от някогашен, някакъв човек. Г. Стаматов, Разк. II, 33. Над всичко стоеше неговото аз.

— Други (остар. и диал.) форми: а̀зе, а̀зи, вин. (остар.) мя, (остар. и диал.) ма.

АЗ

АЗ мн. няма, м. Остар. Название на буквата а в старобългарската азбука. Вземе от коленете си панакидата, .. и, като показва с пръст, почва да реди: "Аз…буки…веде…глагол". Т. Влайков, Пр I, 93. — Внучето си дадохме в манастира — започна Трифон пръв. — Искаше на четмо и писмо да се научи, а ние сме прости люде, въглищари, не разумеем ни аз, ни буки. Ст. Загорчинов, ДП, 194.

Забрътвил от аз, че не изкарал до буки. Остар. Нищо не научил. От аз до ижица. Остар. От начало до край.

Списък на думите по буква