А̀ЗА

-А̀ЗА. Наставка за образуване на названия на ензими, напр.: малтаза, протеаза и др.

— От фр. (diast)ase (название на първия изолиран ензим).

Списък на думите по буква