А̀ЗБЕСТ

А̀ЗБЕСТ м. Сивобял влакнест огнеупорен минерал с широко приложение в индустрията за изработване на различни огнеупорни изделия, изолационни материали и др. Не поставяйте хладилника близо до готварската печка. Ако това се окаже наложително, то между двете монтирайте плоскост от изолационен материал, например азбест. О, 1977, кн. 10, 42. Такова едно облекло от .. азбест е добро, за да влезе чловек в огъня да избави нещо кога е нужно. Д. Мутева, ЕИ, 123.

— От гр. Dσβεστος ’неизгорим’ през рус. асбест или нем. Asbest.

Списък на думите по буква