А̀ЗБЕСТОВ

А̀ЗБЕСТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е от азбест, в който има азбест. Азбестов прах. Азбестова смес.

2. Направен от азбест. Азбестов плат. Азбестов картон. Азбестов шнур.

3. Свързан с добиване и преработване на азбест. Азбестово находище. Азбестов рудник. Азбестов завод.

Списък на думите по буква