АЗДЍСВАМ

АЗДЍСВАМ, ‑аш, несв.; аздѝсам, ‑аш и

аздѝша, ‑еш, мин. св. аздѝсах, св. непрех. Диал. Побуявам, подлудявам от слободия. — Аздисали са — аз ви казвам, аздисали са като презобени коне! П. Тодоров, Събр. пр II, 350. А московецът чака зима; .. ; къпе се в леда като бесен бивол, кога аздиса от много хранене с бурчак. Ц. Гинчев, ГК, 363. Конят е аздисал от седене. Н. Геров, РБЯ I, 6.

— От тур. azmak ’буйствам’.

Списък на думите по буква