АЗЀРБАЙДЖАНСКИ

АЗЀРБАЙДЖАНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Азърбайджански. Нагорни Карабах беше втората по важност тема .. в последвалото посещение на държавния ни глава в азербайджанската столица Баку. ДТ, 1999, бр. 334, 50.

Списък на думите по буква