АЗИА̀ТЕЦ

АЗИА̀ТЕЦ, мн. ‑тци, м. 1. Мъж от някой от народите, населяващи Азия. Западните държави са се стреснали от опасното проникване на азиатците в Европа. А. Страшимиров, Съч. V, 191. Както всички южни азиатци, те самоволно се предават на празност, изнеженост, разкошно и разпуснато живеяне. С. Бобчев, ПОС (превод), 245.

2. Стесн. Остар. Турчин. Но върлий азиатец, обзет от ярост дива, .. / сече, гори и роби, обесва и убива. Ив. Вазов, Съч. I, 23.

3. Прен. Остар. Коварен и жесток човек.

Списък на думите по буква