АЗИА̀ТКА

АЗИА̀ТКА ж. Жена от някои от народите, населяващи Азия.

Списък на думите по буква