АЗИА̀ТСКИ

АЗИА̀ТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до Азия, който е свързан с Азия. А вътре в този гигант [чикагското изложение] са построени стотини павилиони, американски, европейски, азиатски и др. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн.4, 41. Азиатска Турция. Азиатски държави. Азиатски нрави. Азиатски разкош..

2. Прен. Остар. Коварен и жесток. Ние имаме правителство не за друго, освен да взема глоби, да турчи челяди, .. и да прави сичко, щото и да му наумят азиатските прищевки. С, 1872, бр.47, 378.

Азиатска холера. Мед. Остро заразно стомашно-чревно заболяване с тежка интоксикация и силно обезводняване на организма, появило се първоначално в Индия.

Списък на думите по буква