АЗИА̀ТЩИНА

АЗИА̀ТЩИНА ж. 1. Качество или проява на азиатец.

2. Остар. Коварство, жестокост.

Списък на думите по буква