А̀ЗИМУТ

А̀ЗИМУТ м. 1. Астрон. Ъгъл между плоскостта на меридиана на дадена точка и вертикална плоскост, минаваща през наблюдаваното небесно светило, който определя положението му.

2. Геодез. Хоризонталният ъгъл в точката на стоене в посока на часовниковата стрелка между север (юг) и обекта или наблюдаваното светило.

3. Воен. Ъгъл в хоризонтална плоскост от дадена, приета за основна посока, до посоката към даден обект. Започна да наблюдава целта, мъчеше се да определи азимута, разстоянието и височината ѝ. НА, 1959, бр. 3426, 3. Картен азимут. Георграфски азимут. Магнитен азимут.

— От араб.

Списък на думите по буква