АЗИМУТА̀ЛЕН

АЗИМУТА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Спец. Прил. от азимут. Азимутална проекция. Азимутално число. Азимутален кръг. Азимутално управление.

Списък на думите по буква