А̀ЗО

А̀ЗО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: азот, азотен, напр.: азоамин, азобензол.

Списък на думите по буква