АЗОСЪЕДИНЀНИЯ

АЗОСЪЕДИНЀНИЯ, мн., ед. (рядко) азосъединѐние, ср. Хим. Органични съединения, съдържащи азогрупа, много от които се използуват като багрила.

Списък на думите по буква