АЗО̀Т

АЗО̀Т м. Хим. Химически елемент N — газ без цвят, вкус и миризма, по-лек от въздуха, не гори и не поддържа горенето и е главна съставна част на въздуха (79%), на белтъчните вещества и на много химически съединения.

—От гр. B ’не, без’+ ζωή ’живот’.

Списък на думите по буква