АЗО̀ТЕН

АЗО̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Хим. Който съдържа азот. Азотен окис. Азотни соли. Азотна киселина. Азотни съединения. Азотни торове.

2. Предназначен за получаване съединения на азота. Азотен завод.

Азотно хранене. Агрон. Подхранване на почвата с вещества, съдържащи азот.

Списък на думите по буква