АЗОТИЗА̀ЦИЯ

АЗОТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Техн. Насищане на повърхностния пласт на стоманени изделия с азот, за да им се придаде по-голяма твърдост; нитриране, азотиране.

Списък на думите по буква