АЗОТЍРАНЕ

АЗОТЍРАНЕ ср.Техн. Отгл. същ. от азотирам и от азотирам се.

Списък на думите по буква