АЗО̀ТНО

АЗО̀ТНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: азотен, напр.: азотно-калциев, азотно-кисел, азотно-кислороден и др.

Списък на думите по буква