АЗО̀ТОВ

АЗО̀ТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Азотен.

Списък на думите по буква