АЗОТОГЀН

АЗОТОГЀН, мн. няма, м. Хим. Вид азотен тор, който съдържа специални микроорганизми, със свойство да усвояват атмосферния азот. Азотоген.. този бактериален тор се получава.. по изкуствен начин и се разпространява в бутилки. Осн. сел. стоп. VIII и IX кл, 27.

Списък на думите по буква