АЗУ̀РЕН

АЗУ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Рядко. Прил. от азур; азуров.

Списък на думите по буква