АЗЪ̀Р

АЗЪ̀Р нареч. Диал. Хазър. Сега, азър има тук майстори, .. , с един захмет барем и мойта беля да откарам. Т. Влайков, Съч. III, 193-194.

Списък на думите по буква