АЗЪРБАЙДЖАНЕЦ

АЗЪРБАЙДЖАНЕЦ, мн. ‑нци, м. Мъж от основното население на Азърбайджан. АЗЪРБАЙДЖАНКА ж. Жена от основното население на Азърбайджан.

Списък на думите по буква