АЍР

АЍР м. В съчет.: Блатен аир. Многогодишно блатно и крайречно тревисто растение с мечовидни листа и жълтозелени цветове, което намира приложение в медицината. Acorus calamus. Коренищата на блатния аир се употребяват за възбуждане на апетита и подобряване на храносмилането. Д, 1990, бр. 14, 6. — Заедно с моята отвара предписвам и други билки.. — бял равнец, блатен аир, невен. СТ, 1999, бр. 37, 28.

— От гр. Dκορος през тур. agir.

Списък на думите по буква