А̀ЙЕРОКОНЯК

А̀ЙЕРОКОНЯК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Силно спиртно питие, приготвено от коняк, яйца и захар.

— От нем. Eier ’яйце’+коняк.

Списък на думите по буква