А̀ЙКАНЕ

А̀ЙКАНЕ ср. Отгл. същ. от айкам.

Списък на думите по буква