АЙЛА̀НТ

АЙЛА̀НТ м. Бързорастящо много високо дърво, с големи перести листа и цветове във вид на метлически съцветия, пренесено от Китай, което вирее навсякъде у нас и се използва в мебелната и хартиената промишленост и кожарството. Ailantus glandulos. Сполучливи опити със залесявания могат да се видят на разни места, като например залесяването с черен бор.., кестен и айлант по североизточния склон и в полите на хълма Железна врата. Пр, 1954, кн.1, 20.

— От мал. през фр. ailante.

Списък на думите по буква