АЙЛЪКЧЍЯ

АЙЛЪКЧЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. Чиновник, служител с месечна заплата.

— От тур. aylıkçı. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква