АЙНАДЖИЛЪ̀К

АЙНАДЖИЛЪ̀К, мн. ‑ци, м. Диал. Избягване от работа, хитруване, недобросъвестност. Както и ти казваш — никога не трябва повече от една книжка да излазя; противното, което правят някои журнали, е айнаджилък и прави лошо впечатление. Ив. Вазов, НП, 114.

Списък на думите по буква