АЙНАЛЍЯ

АЙНАЛЍЯ, ед., неизм., мн. айналѝя и айналѝи, прил. Диал. Лъскав, красив, угледен, гиздав. Джевдет пусна в ръката на Азиса една айналия жълтица. Ц. Гинчев, ГК, 243. Ша нанижа.. се жълтици / се желтици.. се рубии, / айналие махмудии. Нар. пес., СбНУ XII, 15.

— От перс. през тур. aynalı ’украсен с огледало’.

Списък на думите по буква