АЙНЩА̀ЙНИЙ

АЙНЩА̀ЙНИЙ, мн. няма, м. Хим. Радиоактивен химичен елемент Es от семейство актиниди, който не се среща в природата, а се получава при ядрени реакции. Елементът.. айнщайний бе открит през 1952 г. в пробите радиоактивен прах. Вселена 69, 210.

— От нем. собств.

Списък на думите по буква