АЙРА̀Н

АЙРА̀Н, мн. няма, м. Питие от разбито и разредено с вода кисело мляко; мътеница. Тия жени бяха много нежни към децата си и към нас,.., и винаги ни черпеха с ошав и айран. К. Константинов, ППГ, 23.

— Тур. ayran.

Списък на думите по буква