А̀ЙСКАФЕ

А̀ЙСКАФЕ ср. Напитка, приготвена от кафе и сладолед.

— От нем. Eiskaffee.

Списък на думите по буква