А̀ЙТОСКИ

А̀ЙТОСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Айтос, град в Югоизточна България. Айтоско поле. Айтоски кмет. Айтоски жители.

Айтоска ливадина. Многогодишно тревисто растение от семейство житни, което вирее в сухи гористи места. Poa aitosenis.

Списък на думите по буква