А̀КАВСКИ

А̀КАВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Езикозн. За диалект, говор, изговор — в който на мястото на вторична ерова гласна ъ се произнася а. В акавските говори вместо мъж се произнася маж. Акавски изговор.

Списък на думите по буква