АКАДЕМЍЧЕН

АКАДЕМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е с качества, присъщи на работата в академия като научно учреждение, издържан в научно отношение; академически. В помощ на академичната, чисто научната, дейност в последно време се яви и туристическото движение със своята голяма любознателност. П. Делирадев, В, 243. С какъв пиетет е наситена академичната му [на Ив. Шишманов] реч за братя Миладинови по случай 50 години от трагичната им гибел. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 17. Академичен труд. Академичен доклад. Академична лекция. Академичен речник.

2. Който е издаден от академия като научно учреждение; академически. Кабинетът му бе скромно обзаведен. В него нямаше и много книги. Големите министерски и академични сборници за народни умотворения обаче бяха добре подредени. Ст. Попвасилев, Сб??СЕП, 56. Академично издание.

3. Който е свързан с академия (във 2 знач.), с висше училище; академически. Темелкиното откритие приятно изненада професора. Той разгледа всичките случаи и намери, че младата кръстосвачка е извършила една научноизследователска работа, без да има академична подготовка. А. Каралийчев, ПД, 51. Академичен съвет. Академичен хор. Академична младеж. Академично образование.

4. Който следва принципите на академизма в изкуството. Тихо, скромно, без шум Майстора воюваше за новото изкуство, против схемите и догмите на консервативната псевдонаучна академична живопис. Е. Каранфилов, Б III, 98. Има друг руски художник — Крамской, академичен, майстор на портрета. Г. Данаилов, ДС, 262. Академични етюди. Академична рисунка. Академичен портрет.

5. Разш. Разг. Който по своята форма, съдържание или изпълнение отговаря на високи изисквания; много издържан, съвършен, образцов; академически. Речта ти днес беше академична. △ С хубав, академичен стил той изложи своите доводи и успя да убеди слушателите.Изпълнението на снощния концерт беше превъзходно, академично. // Който е съобразен с високите изисквания за приличие и уважение към другия, за много добро възпитание; изискан. Господа, недоразуменията между вас и ректората станаха известни на господин министъра на народното просвещение и той ме изпрати да помогна за тяхното изглаждане. Аз се надявам, че добра воля за това няма да липсва и от двете страни и че никой няма да наруши академичния тон. О. Бояджиев, П, 84.

Академичен час. Време от 45 минути, предназначено за лекция или друго учебно занимание, което започва в определен час и петнадесет минути. Академично гребане. Спорт. Гребане с тесни, дълги, леки лодки с гребци до 8 души и един кормчия.

Списък на думите по буква