АКАДЕМЍЧЕСКИ

АКАДЕМЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Академичен. Проф.д-р Ст. Бончев излезе с една академическа статия в Университетския годишник,.., под надслов: "По въпроса за заледяването на Витоша през дилувиума". П. Делирадев, В, 32. Скъта е завършил своето академическо образование в Париж, дето по-напред е минал през чистилището и на знаменитото Ecole Normale Supеrieure. П. П. Славейков, Събр.съч. IV, 194. Като студент по правото в Софийския университет той беше един от ръководителите за извоюване на академическа свобода. М. Кремен, РЯ, 377. Той ще трябва да вечеря надве-натри и веднага да се прибере в хотела, за да приготви унищожителната си реч за утре. И каква реч, каква академическа реч ще изнесе той! Д. Калфов, Избр. разк., 150. Академически речник. Академически съвет. Академическа младеж.

АКАДЕМЍЧЕСКИ

АКАДЕМЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. академически; академично. "Театърът е университет на университетите: училище на живота — за всички, в това число и за академически образованите!" П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 105.

Списък на думите по буква