АКАДЀМИЯ

АКАДЀМИЯ ж. 1. Върховно учреждение за развитие на науката и изкуството в дадена страна. Така щото Българското книжовно дружество е послужило за основа на Българската академия на науките и трябва да се вземе за първо общество у нас, поставило си задачи малко или много сродни с тия на европейските общонаучни дружества или академии. М. Арнаудов, БКД, 6.

2. Висше учебно заведение за подготовка на специалисти в определена област на науката или изкуството. Военна академия. Музикална академия. Художествена академия. Медицинска академия. Селскостопанска академия. Духовна академия.

3. Истор. Философска школа на Платон в Древна Гърция.

— От гр. собств., название на градина близо до Атина, където Платон излагал своето учение пред учениците си.

Списък на думите по буква