А̀КАНЕ

А̀КАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от акам1.

А̀КАНЕ

А̀КАНЕ2, мн. няма, ср. Езикозн. Отгл. същ. от акам2.

Списък на думите по буква