АКА̀НТОВ

АКА̀НТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от акант. В средата [на тавана] виждаме ажурна розета от преплетени един в друг акантови листа. Ст. Михайлов, БС, 225.

Списък на думите по буква