АКА̀Р

АКА̀Р м. Дребно животно, вид паяк от разред безгръбначни, с несегментирано тяло, познато като паразит по растенията, животните и човека. Житен акар. Кафяв ябълков акар. Луков акар. Брашнян акар.

— Гр. Dκαρι ’кърлежче’.

Списък на думите по буква